ASO - Výrobce zaoízení pro povrchové úpravy
*Titulní strana
--------------------
*Historie
--------------------
*Výrobní program
--------------------
*Služby
--------------------
*Reference
--------------------
*Certifikáty
--------------------
*Péče o zaměstnance
--------------------
*Novinky
--------------------
*Rozvojové projekty
--------------------
*Kontakty
--------------------


Czech English

Rozvojové projekty

EU a MPO logo

Projekty spolufinancované Evropskou unií z prostředků OP PIK:

Název projektu: Úspory energie ve společnosti ASO Humpolec a.s.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003827


Projekt řeší modernizaci výrobních objektů společnosti ASO Humpolec, které nebyly od zakoupení v roce 1996 rekonstruovány. V rámci projektu budou vyměněna stávající nevyhovující okna za nová plastová okna, dojde k zateplení objektu a provedení nové fasády a k výměně nevyhovujícího osvětlení za nové ledkové zářivky.


Realizací projektu dojde k významné úspoře nákladů na energie v daném výrobním objektu a také k zlepšení pracovního prostředí.


© Copyright  by WEB Pro
Web Pages 20-21th Century