ASO - Výrobce zaoízení pro povrchové úpravy
*Titulní strana
--------------------
*Historie
--------------------
*Výrobní program
--------------------
*Služby
--------------------
*Reference
--------------------
*Certifikáty
--------------------
*Péče o zaměstnance
--------------------
*Novinky
--------------------
*Rozvojové projekty
--------------------
*Kontakty
--------------------


Czech English

Výrobky

Výroba plastových bazénů

 • výroba na míru
 • flexibilita výrobních terminů
 • velice příznivé ceny
 • doprava na místo určení

003001004

Zařízení pro chemické úpravy povrchu

  Zařízení pro odmašťování, fosfátování, moření, další chemické úpravy povrchu
 • komorová postříková zařízení
 • průjezdná postřiková zařízení
 • vanové linky (závěsové bubnové, s koši)
 • ostatní zařízení (ponorové stoly, pracoviště s vysokotlakým zařízením a jiné)

Zařízení pro galvanotechniku

  Zařízení a provozní soubory pro chemické a elektrochemické procesy povrchových úprav
 • technické povlaky a povlakové systémy (Cu, Ni, Ni-Cr, Zn a slitinové povlaky, anodická oxidace)
 • dekorativní povlaky
 • zařízení pro recyklaci odpadních vod a chem. produktů

Zařízení pro zneškodňování odpadních vod

  Zneškodňovací stanice pro zpracování odpadních vod z technologických procesů
 • povrchových úprav kovů a plastů
 • lakoven
 • barvíren
 • kožedělného průmyslu
 • kalíren
 • mycích linek automobilů

Lakovací linky

  Lakovny pro nanášení práškových plastů
 • kontinuální linky
 • lakovny s fluidním nanášením
 • ruční pracoviště (integrované kabiny, průjezdní integrované kabiny, aplikační zařízení pro ruční nanášení práškových plastů)
  Lakovny s technologií elektroforézy a autoforézy
 • vanové linky
 • kontinuální linky
  Lakovny pro nanášení nátěrových hmot nástřikem
 • kontinuální linky
 • ruční pracoviště (stříkací boxy a odsávací stěny se suchým filtračním systémem, stříkací boxy s mokrým filtračním systémem)

Průmyslové sušky a vypalovací pece

 • komorové, průjezdné, vanové
 • konvenční ohřev a infra ohřev (zdroj tepelné energie: elektrická energie, plyn, pára, horká voda)

Zařízení pro tryskání

 • pneumatické tryskací boxy (sací a tlakové)
 • tryskací komory s tlakovzdušnými tryskacími jednotkami
 • automatická tryskací zařízení s metacími jednotkami
 • metalizační boxy a komory s mokrými nebo suchými odlučovači kovových prachů
 • elektrooblouková a plynová metalizační zařízení včetně přídavných materiálů

Membránové techniky

  Zařízení pro mikro, ultra a nanofiltraci
 • plastové mambrány
 • keramické membrány
  Reverzně-osmotická zařízení
 • úprava procesních vod
 • výroba velmi čisté vody

Dopravníková a manipulační technika

 • válečkové a pásové dopravníky
 • podvěsné, podlahové a deskové dopravníky
 • speciální zdvihací a manipulační zařízení
 • horizovntální a vertikální karuselové regály

Strojní výroba

  Výroba vlastních zařízení včetně jednoúčelových strojů
 • výroba jeřábových a pojezdových drah
 • výroba konstrukcí hal včetně opláštění
 • zpracování pozinkovaných a ocelových plechů
 • zpracování nerezového materiálu
 • zámečnické a svářecí práce
 • řezání, dělení a ohraňování tenkých plechů
 • výroba silových a řídících rozvaděčů do 200A

Vzduchotechnika a filtrační systémy

  Vzduchotechnické potrubí, průmyslové rozvody vzduchu
  Komplexní filtrační systémy pro lakovny, chemický a farmaceutický průmysl
 • systémy slouží k likvidaci organických látek a podobných látek z odpadního vzduchu
 • jsou založeny na principu katalytického spalování s využitím koncentrační reversibilní filtrace

  Vzduchové filtry
 • podlahové a stropní filtry
 • předfiltry rámečnkové a kapsové
 • kapsové filtry pro jemný prach (filtrační systémy s aktivním uhlím)

Výrobky z plastů (PP, PE, PVC)

 • domovní čistírny odpadních vod
 • PP bazény dle požadavku zákazníka
 • nádrže, jímky, septiky
 • zařízení pro chemické provozy


© Copyright  by WEB Pro
Web Pages 20-21th Century